Tvrdohlavá žena... - 17.10.1974, Otakar Schindler - návrh kostýmu (Zlatohlav) (čb reprodukce)