Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec - 17.10.1974, O. Schindler - kost. návrh (B. Jahelková)