Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec - 17.10.1974 (Zuzana Šavrdová, Rudolf Hrušínský)
Foto: Jaromír Svoboda