Mordová rokle - 03.04.1975, Jarmila Švehlová (Marie), Milan Stehlík (Slávek)
Foto: Jaromír Svoboda