Naši furianti - 27.11.1925, Josef Matěj Gottlieb - návrh scény (3. obraz)