Naši furianti - 27.11.1925, Josef Matěj Gottlieb - návrh scény (1. a 4. obraz)