Ariadna - 27.02.1975, Jana Jonášová (Ariadna), Václav Zítek (Théseus)
Foto: Jaromír Svoboda