Ariadna - 27.02.1975, Jana Jonášová (Ariadna)
Foto: Jaromír Svoboda