Ariadna - 27.02.1975, Václav Zítek (Théseus), Jana Jonášová (Ariadna)
Foto: Jaromír Svoboda