Cop - 11.12.1904, uprostřed: Iza Grégrová (Máňa), Karel Želenský (Beneš)