Živá mrtvola - 16.12.1960, Marie Tomášová (Maša), Radovan Lukavský (Viktor Michajlovič Karenin)
Foto: Jaromír Svoboda