Oidipús vladař - 10.01.1963, Vítězslav Vejražka (Oidipús), Jaroslav Průcha (Náčelník théb. starců)
Foto: Jaromír Svoboda