Den naděje - 14.11.2008 (Jan Hájek, Miluše Šplechtová)
Foto: Hana Smejkalová