Den naděje - 14.11.2008, Kateřina Burianová (Gudný), Michal Slaný (Hördur)
Foto: Hana Smejkalová