Mikve (Jana Boušková, Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Petra Špalková)