Mikve (Jana Boušková, Iva Janžurová, Taťjana Medvecká)