Coriolanus - 29.01.2004, Johanna Tesařová (Volumnia), Martina Válková (Virgilia)
Foto: Hana Smejkalová