Faidra (Z lásky) - 16.06.2003 (Eva Salzmannová, Hana Ševčíková)
Foto: Oldřich Pernica