Zvíkovský rarášek - 10.10.1915, Věra Pivoňková (Salomena)