Coppelia - 16.09.1917, Josef Matěj Gottlieb - skica kostýmu (pro Z. Zabylovou)