Coppelia - 16.09.1917, Josef Matěj Gottlieb - skica scény (II. obraz?)