Evžen Oněgin -20.03.2009,Aleš Hendrych(Zareckij), Valentin Prolat(Lenskij)
Foto: Hana Smejkalová