Rinaldo - 04.04.2009, M. Rewerski (Rinaldo), M. Cukrová (Eustazio), S. Jirků (Goffredo)
Foto: Hana Smejkalová