Rinaldo-04.04.2009,Mariana Rewerski(Rinaldo),Markéta Cukrová(Eustazio), Stanislava Jirků(Goffredo)
Foto: Hana Smejkalová