Rigoletto - 04.10.1973, Miroslav Švejda (Vévoda mantovský), Božena Effenberková (Gilda)
Foto: Jaromír Svoboda