Pláč - 19.05.2009, Eva Salzmannová (Sylva)
Foto: Hana Smejkalová