Ševcovská komedie - 14.03.1974, Josef Velda (Jeník Ostrý), Bedřich Prokoš (Václav Drchota)
Foto: Jaromír Svoboda