Námluvy Pelopovy - 31.01.1974, Jana Hlaváčová (Hippodamie)
Foto: Jaromír Svoboda