Námluvy Pelopovy - 31.01.1974, Jana Hlaváčová (Hippodamie), Josef Čáp (Pelops)
Foto: Jaromír Svoboda