Ondráš - 25.04.1974, Marcela Martiníková (Dorotka), Astrid Štúrová (Divá Hana)
Foto: Jaromír Svoboda