David a Goliáš - 07.06.2007 (Pavla Beretová, Vladimíra Striežencová) Foto: Martin Špelda