Yta innocens - 01.02.2004, M. Večeřová, A. Jelínková, R. Prügl, J. Mikušek, P. Maška
Foto: Hana Smejkalová