Yta innocens - 01.02.2004, Markéta Večeřová (Virgildis), Radek Prügl (Menander)
Foto: Hana Smejkalová