Mysterium fidei - 27.03.2004, Markéta Oslzlá-Sládečková - návrh scény