Šeherezáda - 14.06.1973, Ladislav Tajovský (Otrok), Michaela Vítková (Zobeida)
Foto: Jaromír Svoboda