Jindra Koubová (civilní fotografie)
Foto: J. Schumpeter