Štěpánka Klimešová (civilní fotografie)
Foto: Otto Dítě