Štěpánka Klimešová - civilní fotografie
Foto: Otto Dítě