Miroslav Horníček - civilní fotografie
Foto: Vilém Rosegnal