Žofie Napravilová (civilní fotografie)
Foto: Illek a Paul