Žebrácká opera - 10.12.2009 (Antonie Talacková, Jan Novotný)