Všichni moji synové - 21.04.1972, Jana Hlaváčová (Anna Deeverová)
Foto: Jaromír Svoboda