Requiem - 04.03.2004, Yvona Škvárová, Valentin Prolat, Cellia Costea, Miloslav Podskalský