Blackbird - 11.03.2010, Jiří Štepnička (Raymond)
Foto: Hana Smejkalová