Blackbird -11.03.2010,Jiří Štepnička(Raymond)
Foto: Hana Smejkalová