Jindřich V. - 05.02.1971, Soběslav Sejk (Bardolf), Bohumil Bezouška (Berkdeber)
Foto: Jaromír Svoboda