Maškaráda - 09.04.1971, Josef Kemr (Šprich), Bohuš (Bohumil) Záhorský (Kazarin)
Foto: Jaromír Svoboda