Eugen Oněgin - 12.12.1969, Eva Zikmundová (Taťana)
Foto: Jaromír Svoboda