Louskáček - 17.12.1998, Luboš Hajn (Španělská loutka II)
Foto: Hana Smejkalová