Idomeneo-06.05.2010,Ch.Workman, J.Březina, M.Janková, H. E.Minutillo, C.Boross
Foto: Hana Smejkalová