Na pravici Boha otce - 27.03.1970 (Bořivoj Navrátil, Soběslav Sejk, Josef Laufer)
Foto: Jaromír Svoboda