Lašské tance - 23.01.1970 (Hana Ždichyncová, Pavel Ždichynec)
Foto: Jaromír Svoboda